Loading...
Teisinė pagalba ES paramos klausimais2019-01-11T09:08:29+00:00

Teikiame teisines paslaugas ES paramos klausimais

· Mūsų teisininkų paslaugos apima skundų, vadovaujančiai ir/ar administruojančiai institucijai, Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui įvairiais paramos klausimais, rašymas (pvz. dėl vadovaujančios ar ES paramą administruojančios institucijos priimtų sprendimų, veikimo ar neveikimo; dėl paramos paraiškos atrankos kriterijų balų skyrimo, dėl paramos neskyrimo projektui ir pan.);
· Atstovaujame savo klientą teismuose ir kitose institucijose, įmonėse, įstaigose bei organizacijose, ginčuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl ES paramos administravimo bei teisinėmis priemonėmis padedame realizuoti paramos gavėjo tikslus.

Susisiekti

Kitos mūsų teikiamos paslaugos