Loading...
Projektų administravimo paslaugos2019-01-11T09:03:32+00:00

Projektų administravimo paslaugos

Teikdami Jums administravimo paslaugas po finansinės paramos skyrimo, mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus. Jums siūlome tokias projektų administravimo paslaugas:
· parengiame veiklos planą visam projekto vykdymo laikotarpiui;
· sutvarkome projektinę dokumentaciją iki paramos skyrimo sutarties pasirašymo;
· suderinus su projekto vykdytoju ir paramą administruojančia institucija, parengiame projekto mokėjimo prašymų teikimo grafiką;
· parengiame mokėjimo prašymus pagal galiojančias taisykles ir sudarytą grafiką;
· parengiame projekto ataskaitas projekto įgyvendinimo laikotarpiu;
· parengiame pirkimų planą, deriname jį su paramą administruojančia institucija;
· parengiame pirkimų dokumentus ir pateikiame perkančiajai organizacijai;
· parengiame atsakymus į tiekėjų užklausimus / pretenzijas. Teikiame visas su viešaisiais pirkimais susijusias paslaugas;
· tvarkome projekto finansus projekto įgyvendinimo laikotarpiu;
· parengiame raštus ir atsakymus į paramą administruojančios institucijos paklausimus, projekto įgyvendinimo laikotarpiu;
· parengiame projekto viešinimo planą pagal paramos viešinimo reikalavimus;
· konsultuojame visais kitais projekto administravimo klausimais: apskaitos organizavimo, projektinės dokumentacijos surinkimo ir pan;
· prižiūrime ir kontroliuojame projekto veiklų įgyvendinimą ir atitikimą paraiškai.

Susisiekti

Kitos mūsų teikiamos paslaugos