Loading...
Paraiškų rengimo paslaugos2019-01-11T09:02:27+00:00

Projektų paraiškų rengimo paslaugos

Turėdami ilgametę paraiškų pildymo patirtį, mes savo klientams teikiame aukštos kokybės paraiškų pildymo paslaugas, susijusias su projektų paraiškų rengimu ir įgyvendinimu:
· finansavimo galimybių įvertinimas;
· sąmatinių skaičiavimų atlikimas;
· paraiškos dokumentacijos sukomplektavimas;
· paraiškos pateikimas finansinę paramą administruojančiai institucijai;
· vertiname, kad paramos paraiška atitiktų tinkamumo sąlygas ir reikalavimus gauti paramą;
· bendravimas su finansinę paramą administruojančios institucijos atsakingais darbuotojais
paraiškos vertinimo metu ir kitos, čia nepaminėtos, paslaugos.

Susisiekti

Kitos mūsų teikiamos paslaugos